Segítőkutya képzés

TERÁPIÁS KUTYA ÉS FELVEZETŐ

A terápiás kutya a gyógypedagógiai, a szociális szolgáltatások területén pedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya lehet. Aki gazdájával/felvezetőjével heti néhány órában dolgozik jellemzően intézményi keretek között, ahol a kutya aktívan vesz részt a foglalkozáson, különféle feladatokat hajt végre.

A terápiás páros arra kap felkészítést, hogy képes legyen bármilyen környezetben hatékonyan együttműködni a foglalkozás sikeressége érdekében.


VIZSGASZABÁLYZAT


Jelentkezés terápiás kutya- és felvezető képzésre

MOZGÁSSÉRÜLT-SEGÍTŐ KUTYA

A mozgássérült-segítő kutya a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítő feladatokra speciálisan kiképzett kutya, amibe beletartozik a fizikai segítség éppúgy, mint a lelki segítség. Folyamatos rendelkezésre álló segítség, amivel biztonságot és önbizalmat nyújt és gazdája számára nagyobb önállóságot teremt.


A kutyák speciális felkészítése az adott gazda egyedi igényei szerint történik.
VIZSGASZABÁLYZAT


Jelentkezés mozgássérült-segítő kutyáért vagy saját kutya ilyen célú kiképzésére (hamarosan)

SZEMÉLYI SEGÍTŐKUTYA

A személyi segítő kutya a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő speciális feladatokra kiképzett kutya. Legtöbbször autizmus spectrum zavarban érintett személy/gyerek/felnőtt vagy pszichoszociális fogyatékosságban érintett személy számára kerül kiképzésre, számára fizikai és lelki segítséget/támogatást nyújtva a nagyobb önállóság érdekében.


A kutyák speciális felkészítése az adott gazda egyedi igényei szerint történik. 
VIZSGASZABÁLYZAT


Jelentkezés személyi segítő kutyáért vagy saját kutya ilyen célú kiképzésére (hamarosan)

Terápiás kutya- és felvezető képzés

A képzés ideje és tartalma függ a kutya korától, képzettségi szintjétől és a képzés során mutatott egyéni haladási ütemétől. 

A terápiás képzésbe csatlakozás egy "szintfelmérő alkalom"-mal kezdődik, ahol megismerkedünk a gazdival és a kutyával, felmérjük az aktuális képzettségi szintjüket és a terápiás munkára való alkalmasságukat. Ezután teszünk arra javaslatot, hogy érdemes-e belevágni a képzésbe.  

Képzés felépítése és egységei

Alapozó képzés

Feltétel: előképzettség nem szükséges

A kutya korának, aktuális képzettségi szintjének megfelelően egyénileg kialakított képzési terv alapján történik. Az alapozó képzés tartalmazhat csoportos és egyéni foglalkozásokat (minimum 5 egyéni alkalom az alapfeladatok átnézésére). 

Helyszín: Sopron, Fertőszéplak (megfelelő számú érdeklődő esetén Győr, Szombathely és további elsősorban Györ-Moson-Sopron vagy Vas megyei település)


Az alapozó képzéshez a csatlakozás folyamatos, akár már kölyökkutyával is el tudjuk kezdeni a célirányos képzést és ehhez a képzési részhez bárki csatlakozhat, nem csak a leendő terápiás kutyák!

Temperamentum vizsgafelkészülés

Feltétel: sikeres szintfelmérő és minimum 8 hónapos kor

Képzés leírása: a páros temperamentum vizsgára való felkészítése elsősorban csoportos alkalmak formájában történik, de ezt kiegészíthetik szükség szerint egyéni foglalkozások is. Plusz a gyakorlati felkészülésén túl, a kutyavezető elméleti képzése is részét képezi a felkészülésnek.

Helyszín: Fertőszéplak - a hivatalos vizsga helyszíne (az egyéni órák, illetve városi csoportos órák egyéb helyszínen is lehetségesek, de minimum 8 alkalommal a fertőszéplaki pályán kell csoportos tréningen részt venni)

Vizsgabejelentés feltétele: sikeres házi vizsga és egyesületi tagság

Vizsga: hivatalos temperamentum vizsga (MATESZE)

Záróvizsga felkészülés

Feltétel: sikeres temperamentum vizsga

Képzés leírása: a vizsgaszabályzat meghatározza a minimum felkészülési alkalomszámot a szakmai gyakorlat során (minimum 15 alkalom, de amennyiben a felkészítő úgy ítéli meg, hogy további alkalmak szükségesek, akkor ennél több is lehet).

Helyszín: olyan intézményben van lehetőség a szakmai gyakorlatra, ahol már van legalább 3 hónapja kutyás terápiás csoportunk és a célcsoport megfelelő a vizsgához.

Vizsgabejelentés feltétele: az egyesület habilitációs kutyakiképzőjének jóváhagyása

Vizsga: hivatalos záróvizsga (MATESZE)

Hasznos információk

Milyen szerintünk a jó terápiás kutya?

 • jól motiválható (és a gazda ismeri és használni is tudja a kutya motivációs rendszerét)
 • jól kontrollálható (és a gazda az adott helyzetnek megfelelően, optimális szinten végzi a kutya kontrollálását)
 • szélsőséges reakcióktól mentes (extrém ingerekre/helyzetekben sem mutat szélsőséges reakciókat, sem túlzott félelmet, sem agressziót)
 • széles feladatrepertoárral rendelkezik (és képes annak adekvát használatára)

Milyen az ideális kutya jelentkező?

 • nyitott, barátságos természet
 • motivált, szívesen együttműködik
 • a terápiás kutyák esetében nincsen sem méret, sem fajta megkötés
 • nem lehet túl fiatal vagy túl idős a kutya a képzéshez, viszont terápiás képzésbe csak megfelelő kondícióval rendelkező, egészséges kutyát tudunk bevonni és idősebb kutya esetében mérlegelni kell, hogy valóban bírni fogja-e a mentális és fizikai terhelést, ami a képzés és utána a munka során éri

Milyen az ideális gazdi/felvezető jelentkező?

 • betöltötte a 18. életévét
 • megfelelően motivált és elkötelezett
 • van hétköznap is rendszeresen szabadideje (már a képzés alatt is vannak hétköznap 9-16 óra közötti időszakban megtartott képzési alkalmak és később a terápiás munka során is jellemzően ilyen időszakban vannak a foglalkozások)
 • nyitott, barátságos személyiség

Mennyi elfoglaltságot jelent a képzés?

 • a képzés szakaszától függően, heti 1-2 alkalmat vesz igénybe (alkalmanként 30-120 percben)
 • az alapozó képzésnél a javasolt mennyiség, heti 1 alkalom csoportos és heti 1 alkalom egyéni
 • amennyiben a páros 4 héten keresztül nem vesz részt foglalkozáson, akkor ez a képzésből történő kizárását vonhatja maga után
 • a záróvizsga felkészülés alatt a kutya 1 héten maxmimum 3 foglalkozáson vehet részt intézményi keretek között, de általában heti 1 foglalkozáson vesz részt és szükség esetén emellé társulhat egyéni tréning nem intézményi keretek között

Meddig tart a képzés?

 • a jogszabály szerint meghatározott szükséges vizsgák szervezése és megvalósítása, a kötelező szakmai gyakorlat minimum 6-8 hónapot vesz igénybe összséségben (abban az esetben, ha a kutya úgy érkezik be a képzésbe, hogy az első körös vizsgához szükséges készségeknek és feladatrepertoárnak a birtokában van)
 • a záróvizsga felkészülés minimum alkalomszámát a vizsgaszabályzat határozza meg (15 alkalom)
 • az első körös vizsga felkészülését az egyesület határozhatja meg, ennek az ideje és tartalma függ a kutya korától, képzettségi szintjétől és a képzés során mutatott egyéni haladási ütemétől (jellemzően 12 - 18 hónap képzési idővel számolunk a képzésbe kerüléstől a záró vizsgát követő önálló munkáig, de ennél hosszabb idő is lehet)

A terápiás munka - avagy mi történik a vizsgák után?

A záróvizsga után Egyesületünk önkéntes szerződést köt a párossal és megkezdhetik a terápiás munkát. Az új felvezetők terápiás helyszíneket elsősorban maguknak keresnek, az Egyesülethez beérkező megkereséseket a párosok kapacitása és a célcsoport szükségleteit figyelembe véve osztjuk fel.

Egy kutya ideális esetben átlagosan 3-6 foglalkozáson vesz részt egy héten (a tanúsítvány meghosszabbításának a feltétele heti 1 fix alkalom). A jelenlegi csoportjainkban jellemzően heti 1-1 alkalommal megyünk (hétköznap 8:00-17:00 óra között, minden héten adott csoportban azonos időpontban) egy terápiás kutyával. Egy foglalkozás általában 30-45 perc között mozog.

A terápiás team tagja egy "foglalkozást vezető terapeuta", aki egy olyan szakember (általában az adott intézmény delegálja), aki ismeri az adott célcsoport sajátosságait, fejleszthetőségét, igényeit. Ő állítja össze a fejlesztési tervet, az óravázlatokat és a foglalkozások alatt ő felel azért, hogy a célcsoport tagok/célszemélyek egyéni képességeiket figyelembe véve végrehajtsák a feladatokat. A terápiás team másik tagja a vizsgázott terápiás páros. A felvezetőnek nem szükséges pedagógiai ismeretekkel rendelkeznie, hiszen az ő elsődleges feladata az, hogy a kutyát irányítsa, pozícionálja és a szükséges mértékben motiválja és kontrollálja. Emellett bizonyos célcsoportok esetében szükség lehet további szakemberek bevonására (pl.: pedagógiai asszisztens).

Amikor egy célcsoportnak kutyát választunk, akkor sok szempontot veszünk figyelembe: célcsoport speciális igényeit, szükséges feladatrepertoárt, helyszín adottságait, a célcsoport életkorát, a célcsoport létszámát, a kutya testméretét, a kutya temperamentumát...

A terápiás kutyák képzése nem ér véget a vizsgákkal, egyrészt vannak szintentartó foglalkozások (amelyek részben a regenerációt szolgálják), másrészt bizonyos esetekben szükség lehet új feladatok elsajátítására is.