KUTYÁS TERÁPIA

TUDTAD? 

Magyarországon a segítő kutyák képzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szigorú jogszabályi feltételei vannak!

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

9/2016 (V.12.) EMMI rendelet (27/2009 SZMM rendelet módosítása)

https://matesze.hu/documents/document/92016-v12-emmi-rendelet-272009-szmm-rendelet-modositasa-document-202101261955.pdf  

TERÁPIÁS KUTYA ÉS FELVEZETŐJE


Milyen szerintünk a jó terápiás kutya?

 • jól motiválható (és a gazda ismeri és használni is tudja a kutya motivációs rendszerét)
 • jól kontrollálható (és a gazda az adott helyzetnek megfelelően, optimális szinten végzi a kutya kontrollálását)
 • szélsőséges reakcióktól mentes (extrém ingerekre/helyzetekben sem mutat szélsőséges reakciókat, sem túlzott félelmet, sem agressziót)
 • széles feladatrepertoárral rendelkezik (és képes annak adekvát használatára)

Milyen az ideális kutya jelentkező?

 • nyitott, barátságos természet
 • motivált, szívesen együttműködik
 • a terápiás kutyák esetében nincsen sem méret, sem fajta megkötés
 • nem lehet túl fiatal vagy túl idős a kutya a képzéshez, viszont terápiás képzésbe csak megfelelő kondícióval rendelkező, egészséges kutyát tudunk bevonni

Milyen az ideális gazdi/felvezető jelentkező?

 • betöltötte a 18. életévét
 • megfelelően motivált és elkötelezett
 • van hétköznap is rendszeresen szabadideje (már a képzés alatt is vannak hétköznap 8-16 óra közötti időszakban megtartott képzési alkalmak és később a terápiás munka során is jellemzően ilyen időszakban vannak a foglalkozások)
 • nyitott, barátságos személyiség

Mennyi elfoglaltságot jelent a képzés?

 • a képzés szakaszától függően, heti 1-2 alkalmat vesz igénybe (alkalmanként 30-90 percben)

Meddig tart a képzés?

 • a jogszabály szerint meghatározott szükséges vizsgák szervezése és megvalósítása, a kötelező szakmai gyakorlat minimum 6-8 hónapot vesz igénybe (abban az esetben, ha a kutya úgy érkezik be a képzésbe, hogy az első körös vizsgához szükséges készségeknek és feladatrepertoárnak a birtokban van)
 • a záróvizsga felkészülés minimum alkalomszámát a vizsgaszabályzat határozza meg
 • az első körös vizsga felkészülését az egyesület határozhatja meg, ennek az ideje és tartalma függ a kutya korától, képzettségi szintjétől és a képzés során mutatott egyéni haladási ütemétől (jellemzően 1 - 3 éves képzési idővel számolunk a képzésbe kerüléstől a záró vizsgát követő önálló munkáig)

TERÁPIÁS KUTYA- ÉS FELVEZETŐ KÉPZÉS

A képzés ideje és tartalma függ a kutya korától, képzettségi szintjétől és a képzés során mutatott egyéni haladási ütemétől.

ALAPOZÓ KÉPZÉS


Feltétel: nincs, előképzettség nem szükséges

A kutya korának, aktuális képzettségi szintjének megfelelően egyénileg kialakított képzési terv alapján történik.

Az alapozó képzés tartalmazhat csoportos és egyéni foglalkozásokat (offline és online formában egyaránt).

Az alapozó képzéshez a csatlakozás folyamatos!

TEMPERAMENTUM VIZSGA FELKÉSZÜLÉS

Feltétel: sikeres szintfelmérő

Képzés leírása: a páros temperamentum vizsgára való gyakorlati felkészülésén túl, a kutyavezető elméleti képzése is részét képezi

Vizsgabejelentés feltétele: sikeres házi vizsga és egyesületi tagság

Vizsga: hivatalos temperamentum vizsga (MATESZE)

ZÁRÓVIZSGA FELKÉSZÜLÉS


Feltétel: sikeres temperamentum vizsga

Képzés leírása: a vizsgaszabályzat meghatározza a minimum felkészülési alkalomszámot a szakmai gyakorlat során (minimum 15 alkalom)

Vizsgabejelentés feltétele: az egyesület habilitációs kutyakiképzőjének jóváhagyása

Vizsga: hivatalos záróvizsga (MATESZE)

A TERÁPIÁS MUNKA - AVAGY MI TÖRTÉNIK A VIZSGÁK UTÁN?


A záró vizsga után Egyesületünk önkéntes szerződést köt a párossal és megkezdhetik a terápiás munkát. Az új felvezetők terápiás helyszíneket elsősorban maguknak keresnek, az Egyesülethez beérkező megkereséseket a párosok kapacitása és a célcsoport szükségleteit figyelembe véve osztjuk fel.

Egy kutya ideális esetben átlagosan 3-6 foglalkozáson vesz részt egy héten (a tanúsítvány meghosszabbításának a feltétele heti 1 fix alkalom). A jelenlegi csoportjainkban jellemzően heti 1-1 alkalommal megyünk (hétköznap 8:00-17:00 óra között, minden héten adott csoportban azonos időpontban) egy terápiás kutyával. Egy foglalkozás általában 30-45 perc között mozog.

A terápiás team tagja egy "foglalkozást vezető terapeuta", aki egy olyan szakember (általában az adott intézmény delegálja), aki ismeri az adott célcsoport sajátosságait, fejleszthetőségét, igényeit. Ő állítja össze a fejlesztési tervet, az óravázlatokat és a foglalkozások alatt ő felel azért, hogy a célcsoport tagok/célszemélyek egyéni képességeiket figyelembe véve végrehajtsák a feladatokat. A terápiás team másik tagja a vizsgázott terápiás páros. A felvezetőnek nem szükséges pedagógiai ismeretekkel rendelkeznie, hiszen az ő elsődleges feladata az, hogy a kutyát irányítsa, pozicionálja és a szükséges mértékben motiválja és kontrollálja. Emellett bizonyos célcsoportok esetében szükség lehet további szakemberek bevonására (pl.: pedagógiai asszisztens).

Amikor egy célcsoportnak kutyát választunk, akkor sok szempontot veszünk figyelembe: célcsoport speciális igényeit, szükséges feladatrepertoárt, helyszín adottságait, a célcsoport életkorát, a célcsoport létszámát, a kutya testméretét, a kutya temperamentumát...

A terápiás kutyák képzése nem ér véget a vizsgákkal, egyrészt vannak szinten tartó foglalkozások (amelyek részben a regenerációt szolgálják), másrészt bizonyos esetekben szükség lehet új feladatok elsajátítására is.

VIZSGÁZOTT KUTYÁINK

Zora (border collie)
Felvezető: Hanzséros Mária

Vizsga dátuma: 2013. március .20.

Héra (golden retriever)
Felvezető: Ács Gabriella

Vizsga dátuma: 2015. május 19.


AKTUÁLIS ÉS KORÁBBI HELYSZÍNEINK

2013 óta számos intézményben és sokféle célcsoporttal dolgoztunk már.

Kozmutza Flóra EGYMI

jelenleg nincs aktív csoportunk (Héra és Zora)

Sopron

Hermann Alice Óvoda Balfi Tagóvodája

jelenleg nincs aktív csoportunk (Zora)

Sopron-Balf

Trefort Téri Óvoda

jelenleg nincs aktív csoportunk (Zora)

Sopron

Trefort téri Óvoda Jereváni Kék Tagóvodája

jelenleg nincs aktuális csoportunk (Gordon)

Sopron

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda

jelenleg nincs aktív csoportunk (Zora)

Sopronkövesd

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása

jelenleg nincs aktív csoportunk (Zora)

Sopron

Fogyatékos Gyermekek Otthona

jelenleg nincs aktív csoportunk (Héra)

Sopron

Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

jelenleg nincs aktív csoportunk (Zora)

Sopron

Gyermekek Átmeneti Otthona

jelenleg nincs aktív csoportunk (Zora)

Sopron

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon

jelenleg nincs aktív csoportunk (Héra, Zora)

Sopron

Időskorúak Otthona Nagylózs

jelenleg nincs aktív csoportunk (Arn)

Nagylózs

Aranykor Idősek Otthona

jelenleg nincs aktív csoportunk (Héra, Zora)

Mosonmagyaróvár

Doborjáni Ferenc EGYMI

jelenleg nincs aktív csoportunk (Zora)

Sopron

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

jelenleg nincs aktív csoportunk (Héra, Zora)

Sopronkőhida